Co ubezpieczamy w podróży zagranicznej?

Dobre ubezpieczenie gwarantuje pokrycie wydatków związanych z leczeniem za granicą przez ubezpieczyciela, co jest szczególnie istotne w krajach, gdzie koszty nawet najprostszych zabiegów ambulatoryjnych są bardzo wysokie. Ceny usług medycznych czy transportowych różnią się znacznie w poszczególnych krajach. W Grecji za jeden dzień pobytu w szpitalu (bez zabiegu czy operacji) trzeba zapłacić ok. 170 PLN, w Niemczech będzie to kosztować już od 400 do 1 200 PLN, a we Francji nawet do 1 600 PLN.

W ramach oferowanej przez towarzystwa ubezpieczeniowe ochrony istnieje możliwość wyboru jednego z kilku wariantów ubezpieczenia. Różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami dotyczą przede wszystkim:

?    kraju podróży,
?    wysokości sum ubezpieczenia,
?    świadczeń realizowanych w ramach usługi assistance,
?    górnych limitów wypłat z tytułu innych ryzyk objętych ubezpieczeniem,
?    ochrony dodatkowej z tytułu NNW, OC czy bagażu.

Dobra polisa ubezpieczeniowa z całą pewnością zwiększa komfort podróży, przez zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, jakie daje jej posiadanie. Przy wyborze ubezpieczenia nie warto decydować się od razu na ubezpieczenie o najniższej składce. Na ogół tania polisa ubezpieczeniowa to polisa o ograniczonym zakresie ubezpieczenia. Nie warto więc oszczędzać na składce, ponieważ może oznaczać to brak dobrego ubezpieczenia.

Aby uatrakcyjnić swoje oferty, agencje ubezpieczeniowe proponują różny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Tworzą w ten sposób pakiety, które umożliwiają dostosowanie warunków ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych przewiduje dopuszczalny okres ubezpieczenia od 1 dnia do 1 roku. Wyjeżdżając na dłużej pamiętaj o możliwości zawarcia długoterminowej, najczęściej rocznej, umowy ubezpieczenia.

Jaki jest zakres ubezpieczenia podróży?

Niezbędnym minimum w ubezpieczeniach związanych z wyjazdem za granicę jest ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Poza tymi dwoma podstawowymi ryzykami, istnieje cały wachlarz dodatkowych możliwości rozszerzenia zakresu ochrony:

?    lokalna pomoc przedstawicieli ubezpieczyciela assistance
?    ubezpieczenie osoby towarzyszącej
?    pokrycie kosztów związanych z pomocą udzieloną w trakcie i po wypadku
?    pomoc finansowa i prawna
?    ubezpieczenie bagażu
?    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Poza tym, za dodatkową dopłatą, ochrona ubezpieczeniowa może objąć zdarzenia powstałe za granicą w związku z:

?    rekreacyjnym uprawianiem sportów zimowych
?    wyczynowym uprawianiem sportów
?    uprawianiem sportów ekstremalnych (wysokiego ryzyka)
?    wykonywaniem pracy zarobkowej
?    działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym, zamieszkami i rozruchami
?    chorobami tropikalnym

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych znajdują się pakiety ubezpieczeń podróżnych, które zawierają kombinacje ubezpieczenia wyżej wymienionych ryzyk.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych ofertach pakiety o podstawowym zakresie zawierają jedynie ubezpieczenie kosztów leczenia i pewnych kosztów transportu, podczas gdy w innych jest zakres podstawowy obejmujący również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odzyskanie bagażu, wcześniejszy powrót do kraju, pomoc prawną czy szeroki zakres usług typu assistance. Nie warto więc swojego wyboru opierać tylko na wysokości składki.