Ubezpieczenia posagowe

Wśród propozycji ubezpieczeń znaleźć można także polisy posagowe dla dzieci. Jest to ciekawie skonstruowane ubezpieczenie oferujące rodzicom szeroki zakres ochrony przyszłości dzieci.

Ubezpieczenia dla dzieci, nazywane też posagowymi, to specjalne programy oszczędnościowe, skierowane do osób, które chcą zapewnić środki finansowe swoim pociechom po osiągnięciu przez nie odpowiedniego wieku. Jednocześnie mogą one być zabezpieczeniem w przypadku następujących zdarzeń:

?    zgon rodzica w wyniku wypadku,
?    całkowite inwalidztwo rodzica, uniemożliwiające mu opłacanie składki,
?    powstanie inwalidztwa ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku.

Kto może wykupić ubezpieczenie posagowe?

Nie tylko rodzice mogą taką polisę wykupić. Jest ona dostępna także dla opiekunów prawnych dziecka, krewnych, rodziców chrzestnych i znajomych oraz każdej innej osoby, która w trosce o dziecko, będzie chciała zabezpieczyć je finansowo tak, by miało zapewniony pewny start w dorosłe życie.

Kiedy wykupić polisę?

Rodzice mogą zacząć inwestować w przyszłość swojego dziecka praktycznie od jego narodzin, ponieważ im dłuższy jest okres ubezpieczenia, tym niższa jest składka, a w tym czasie towarzystwo ubezpieczeniowe, dobrze inwestujące część składki, ma możliwość uzyskania lepszego wyniku finansowego. Gdy nadejdzie moment podejmowania decyzji o wyborze szkoły wyższej, przeszkodą może być myśl, że po prostu nie stać nas na dalszą edukację dziecka. Prywatne szkolnictwo to dodatkowa przeszkoda finansowa w zapewnieniu mu dobrego wykształcenia. Zgromadzenie kapitału na przyszłą naukę, zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci rodziców, zapewniające wypłatę określonej w polisie ilości pieniędzy to atuty ubezpieczenia posagowego dla dzieci.

Kiedy dziecko będzie dorosłe otrzyma, zgodnie z umową, sumę ubezpieczenia, a w przypadku wcześniejszej śmierci rodzica, polisa zapewni mu otrzymanie miesięcznej renty. Dotyczy to także sytuacji, gdy rodzice w wyniku wypadku i nabytego kalectwa nie są w stanie opłacać polisy.
Warto podkreślić, że świadczenia z polis nie wchodzą do masy spadkowej, są więc wolne od podatku dochodowego, są również wolne w 3/4 od zajęć komorniczych, a przenoszenie środków między funduszami nie stanowi podstawy do naliczenia podatku od zysków kapitałowych.
Ubezpieczenie posagowe należy do grupy ubezpieczeń na życie. Ma na celu zapewnienie dziecku finansowego zabezpieczenia na starcie w dorosłe życie. Gdy dziecko osiągnie umówiony wiek, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci mu sumę ubezpieczenia, w ratach lub jednorazowo.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

Na rynku istnieje wiele ofert polis posagowych. Jest kilka istotnych szczegółów, na które należy zwrócić uwagę przed zakupem tej najbardziej odpowiadającej naszym oczekiwaniom. Uważne przeczytanie ogólnych warunków ubezpieczenia pozwoli nam zorientować się, czy istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ubezpieczeń, a także dowiedzieć się, jakie są wyłączenia, to znaczy kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczeń oraz czy istnieje możliwość wcześniejszego otrzymania świadczenia z tytułu opłacanych składek. Najlepsze ubezpieczenia znajdziesz w kalkulatorze ubezpieczeń pod tym adresem https://rankomat.pl/ubezpieczenia-na-zycie/kalkulator