Wyjeżdżasz za granicę? Pamiętaj o ubezpieczeniu samochodu

Ubezpieczenia to bardzo szerokie pojęcie. W kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych mieszczą się ubezpieczenia obowiązkowe OC, NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), AC (czyli autocasco), Zielona Karta oraz Assistance. Kiedy planujemy wyjazd za granicę warto wiedzieć, jakie ubezpieczenie zagwarantuje nam spokojny sen oraz co zrobić, jeśli już dojdzie do wypadku lub kolizji na drodze.

Zaczęła się wiosna, tylko patrzeć jak zaczną się wakacje. Niektórzy planują swoje wojaże dużo wcześniej, przeglądając oferty biur turystycznych, rezerwując miejsca w zagranicznych hotelach. Zresztą, nie tylko wakacje są okazją do wyjazdu. Polacy coraz częściej podróżują  do obcych krajów i to nie tylko w celach wypoczynkowych, ale także zawodowych lub rodzinnych. Warto pomyśleć o ubezpieczeniu, nie tylko ludzi, lecz także samochodu.

O ubezpieczeniach turystycznych czy zdrowotnych zawieranych na czas zagranicznego wyjazdu zostało już powiedziane prawie wszystko. Natomiast, jeżeli przed wyjazdem obawiamy się także o samochód, nie jest łatwo znaleźć informacje na ten temat. Jest to jednak bardzo ważna sprawa, bo przecież samochody psują się także w innych krajach, także tam może nam się zdarzyć stłuczka, wypadek albo kradzież.

Czy wszędzie jest respektowane polskie ubezpieczenie OC?

W większości państw europejskich respektowane jest polskie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zwane OC. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe i ma zastosowanie w sytuacji, gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującym prawem jest za to cywilnie odpowiedzialny. Ubezpieczenie OC wykupione w Polsce jest wystarczającym w większości krajów europejskich. Jeżeli za granicą spowodujemy wypadek czy szkodę, nasz zakład ubezpieczeń pokryje koszty naprawy poszkodowanego uczestnika ruchu.

Jednak nie we wszystkich krajach wystarczy polskie OC. W niektórych państwach, takich jak: Albania, Andora, Białoruś, Rosja, Ukraina, Turcja, Serbia czy Maroko nadal  obowiązuje Zielona Karta, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Dlatego przed wyjazdem do tych krajów należy zaopatrzyć się u swojego ubezpieczyciela w taki dokument.

Warto kupić ubezpieczenie Assistance

Jeżeli chcemy mieć dodatkowe zabezpieczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o stan techniczny naszego samochodu, można wykupić dodatkowe ubezpieczenie Assistance, które zapewnia pomoc w trudnych sytuacjach podczas podróży, w razie wypadku, awarii, unieruchomienia lub kradzieży pojazdu, choroby, obrażeń ciała lub śmierci kierowcy.
Firmy ubezpieczeniowe w przypadku tego ubezpieczenia oferują następującą pomoc:
?    Techniczną: holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego;
?    Medyczną: leczenie ambulatoryjne oraz hospitalizacja kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu;
?    Finansową: zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu, w przypadku gdy naprawa pojazdu nie może się odbyć w tym samym dniu, w którym zaistniało zdarzenie;
?    Informacyjną.

Co robić, kiedy zdarzy się wypadek?

?    Jeśli to my spowodujemy kolizję lub wypadek za granicą, musimy podać poszkodowanemu wszystkie dane dotyczące naszej polisy OC lub Zielonej Karty.
?    Jeżeli sprawcą wypadku będzie kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju, w którym doszło do wypadku lub kolizji, należy  przede wszystkim spisać jego  dane osobowe (imię, nazwisko i adres) oraz dane posiadanej przez niego polisy ubezpieczenia OC (numer polisy, okres jej ważności), numer  rejestracyjny pojazdu, nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej, a następnie zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił i który jest odpowiedzialny za likwidację szkody oraz wypłatę odszkodowania;
?    Innym wyjściem jest skontaktowanie się po powrocie do Polski z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych dotyczących polisy ubezpieczenia OC sprawcy, wskaże reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który zajmie się likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania.
Jeżeli za granicą dojdzie do wypadku, którego sprawcą jest inny cudzoziemiec posiadający ważną Zieloną Kartę, należy spisać nr Zielonej Karty, okres jej ważności, dane osobowe posiadacza pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu i jego markę, oraz nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który Zieloną Kartę wydał.