Assistance ? dodatkowe ubezpieczenie na wszelki wypadek

Coraz większą popularnością cieszą się usługi Assistance w Polsce. W obliczu rosnącej konkurencji, walcząc o pozyskanie klienta, Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują nam możliwość otrzymania polisy typu Assistance (AC) przy zakupie ubezpieczeń podstawowych.

Co daje ubezpieczenie Assistance?

Assistance zapewnia natychmiastową pomoc, która ułatwia rozwiązanie problemów wynikających ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem, zaistniałych w kraju i/lub za granicą (w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia).

Jakie na rynku są polisy Assistance?

Rosnąca świadomość ubezpieczeniowa Polaków, a także dynamika rozwoju motoryzacyjnego wpływają na rosnącą liczbę sprzedawanych polis. Konkurencja między firmami ubezpieczeniowymi powoduje uatrakcyjnianie ofert. Dzięki tym czynnikom, Assistance ulega ciągłej ewolucji. Klienci oczekują teraz na ofertę takiego ubezpieczenia, które zabezpieczy ich  przed wszystkimi ryzykami.  Z roku na rok na rynku ubezpieczeń pojawia się coraz więcej polis typu Assistance.
Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują nam możliwość otrzymania polisy typu Assistance przy zakupie ubezpieczeń podstawowych. Są to więc polisy dodatkowe. Ich głównym zadaniem jest minimalizacja skutków nieszczęśliwych i przykrych zdarzeń, jakie nas spotkały, poprzez bezpłatny dostęp do różnorodnych świadczeń. Cechą tego typu produktów jest gwarancja dostarczenia świadczenia w naturze (np. pomoc szklarza, wizyta lekarska czy holowanie pojazdu). Na rynku dostępne są m. in. Assistance samochodowe, podróżne, domowe, prawne i coraz bardziej popularne – medyczne.

Ubezpieczenie komunikacyjne Assistance

Wsparcie w ramach Asssistance komunikacyjnego obejmuje, m.in. skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii pojazdu, holowanie, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zakwaterowaniu oraz wsparcie finansowe. Ubezpieczyciele oferują różne warianty tego ubezpieczenia. Obsługa Assistance, w zależności od wariantu, obejmuje  zazwyczaj w każdym Towarzystwie ubezpieczeniowym, między innymi: naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, holowanie do stacji serwisowej lub miejsca zamieszkania, organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków, dostawę części zamiennych, organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz koszty podróży do miejsca zamieszkania, pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów.

Czym jest ubezpieczenie Assistance podróżne?

Jest to natychmiastowa, całodobowa pomoc w nagłych wypadkach poza granicami kraju, jak np. wizyta lekarska, przewiezienie do szpitala, zorganizowanie transportu do kraju, jak również wypłata kaucji w przypadku wejścia w konflikt z lokalnym prawem. Zakłady ubezpieczeń poza granicami kraju otrzymują wsparcie w postaci wyspecjalizowanych firm Assistance. To za ich pośrednictwem polski turysta może czuć się bezpiecznie za granicą. To ich międzynarodowe sieci przedstawicielstw, zapewniają 24-godzinną pomoc i opiekę wszędzie tam, gdzie jest ona niezwłocznie potrzebna. I to z nimi poszkodowany kontaktuje się w przypadkach nie cierpiących zwłoki, wymagających organizacji natychmiastowej pomocy. Dlatego warto upewnić się, czy towarzystwo, którego polisę wykupujemy ma swojego przedstawiciela w kraju, gdzie zamierzamy spędzić wakacje. A tak na wszelki wypadek zadbać również, by zawierała ona wszelkie rozszerzenia Assistance.

Ubezpieczenie Assistance medyczne

Assistance medyczne polega na udzielaniu klientom szybkiej pomocy medycznej w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Zazwyczaj obejmuje takie usługi, jak: wizyta lekarza w miejscu zamieszkania, wizyta pielęgniarki u klienta (zastrzyki, opatrunki itp.), transport medyczny, dowóz leków i artykułów pierwszej potrzeby, organizacja i dowóz sprzętu rehabilitacyjnego, organizacja rehabilitacji i pomocy psychologicznej. W ramach ubezpieczenia Assistance medycznego klienci mogą zwykle skorzystać również z dodatkowych usług. Są to przede wszystkim: opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie choroby albo hospitalizacji ich rodziców lub opiekunów, pomoc domowa w czasie rekonwalescencji po hospitalizacji, opieka nad zwierzętami domowymi podczas choroby lub hospitalizacji właściciela.

Ubezpieczenie Assistance domowe

Idea Assistance domowego polega na zorganizowaniu klientowi w możliwie jak najkrótszym czasie realnej, bezpłatnej pomocy organizacyjnej, technicznej, interwencyjnej, medycznej oraz ochrony mienia i usług informacyjnych. Przewiduje pomoc hydraulika, ślusarza itp.

Rosnące zainteresowanie polisą Assistance

W Polsce systematycznie wzrasta świadomość korzyści, jakie daje polisa Assistance. Tego typu usługi są nadal przeważnie kojarzone wyłącznie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz podróżnymi, choć branża ta dynamicznie rozwija się w innych obszarach.  Zainteresowaniem cieszy się również Assistance w życiu codziennym, organizowany na żądanie klienta. Takie wsparcie jest niezastąpione w razie choroby i konieczności dostarczenia zakupów, leków, czy też organizacji opieki nad dziećmi.