Ubezpiecz auto

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC – odpowiedzialność cywilna, to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, do jej wykupienia zobowiązany jest każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Służy ono przede wszystkim spełnieniu wymagań osób trzecich poszkodowanych w wypadkach związanych z ruchem pojazdów mechanicznych. W związku z tym, że wymóg wykupienia polisy OC określa ustawa, to ona także definiuje zakres i przedmiot ubezpieczenia OC.

Może się wydawać, że w związku z tym nieważne gdzie kupimy polisę, bo i tak ogólne warunki ubezpieczenia będą takie same – gwarantem jest tu ustawodawca. Tak rozumując, szybko dojdziemy do wniosku, że jedynym kryterium jakim powinniśmy się kierować wybierając ubezpieczyciela, powinna być cena. Nic bardziej mylnego – uzmysławiają nam to dopiero takie narzędzia jak kalkulator oc. Oczywiście cena powinna odgrywać ważną rolę, ale nie najważniejszą. Wydaje się nam ono nieistotne, gdyż nas nie dotyczy, bo i tak ubezpieczenie będzie wypłacane osobie trzeciej i to ona będzie prowadziła bój z nierzetelnym ubezpieczycielem. Jeżeli będziemy kierować się wyłącznie ceną to istnieje duże prawdopodobieństwo, że natrafimy na takie nieodpowiedzialne towarzystwo ubezpieczeniowe.
Zanim podpiszemy umowę na polisę OC warto zasięgnąć opinii znajomych, którzy np. od konkretnego ubezpieczyciela domagali się odszkodowania. Zapytajmy czy długo czekali na odpowiedź czy firma ubezpieczeniowa stwarzała jakieś niepotrzebne problemy. Warto sprawdzić czy w umowie ubezpieczenia OC jest zapis o naprawie pojazdu w wybranym warsztacie. Często zdarza się, że ubezpieczyciel narzuca nam konkretny punk napraw. W umowie może być też zapis o tzw. zamiennikach. Oznacza to, że części samochodowe, które trzeba wymienić nie zawsze będą oryginalne, bo można je zastąpić tańszymi odpowiednikami/zamiennikami.

Inne problemy jakie możemy napotkać w przypadku ubezpieczenia OC to np. zwrot składki. Zgodnie z prawem, jeżeli nabyliśmy samochód to możemy w ciągu 30 dni wypowiedzieć umowę OC, którą podpisał poprzedni właściciel. W tym przypadku sprzedającemu należy się zwrot niewykorzystanych składek za każdy pełen miesiąc. Często są to duże kwoty. Oczywiście każda firma ubezpieczeniowa zwróci nam te pieniądze, ale ważne jest kiedy.  Czas oczekiwania niekiedy wydłuża się w nieskończoność.

Kolejny problem może pojawić się w momencie, gdy będziemy chcieli zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe i w innej firmie wykupić ubezpieczenie OC. Wg prawa możemy najpóźniej jeden dzień przed końcem obowiązywania dotychczasowej umowy wysłać wypowiedzenie. Często jednak ubezpieczyciele nie akceptują wypowiedzeń złożonych w mniejszych ajencjach. Przy okazji pojawia się problem podwójnego opłacania składek. Jeżeli nie wypowiemy umowy z poprzednim ubezpieczycielem, a podpiszemy kolejną umowę na polisę OC z inną firmą to będziemy zmuszeni do opłacania dwóch składek. To od ubezpieczyciela, a właściwie jego dobrej woli zależy, czy po złożeniu stosownych wyjaśnień odstąpi od umowy i przestanie  ściągać od nas składki.

Opisane powyżej problemy jakie możemy napotkać w kontakcie z firmą ubezpieczeniową, sprawią, że wybierając ubezpieczenie OC będziemy się kierować innymi względami niż cena. Warto zasięgnąć opinii tych klientów, którzy korzystali lub nadal korzystają z usług danej firmy.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco zalicza się do kategorii ubezpieczeń dobrowolnych. Jest ono powszechnie stosowane przy zabezpieczeniu wartościowych przedmiotów przed wszelkiego rodzaju ryzykami. Polisa autocasco (AC) dotyczy głównie pojazdów mechanicznych, gdzie w czasie ich· użytkowania możliwe jest wystąpienie rozmaitych szkód. Wypadki i kolizje są nieodłączną częścią ruchu drogowego. Większość kierowców uczestniczących w tego typu zdarzeniach, miało do czynienia z ubezpieczeniem AC.

Poniżej zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące warunków, zakresu oraz kosztów polisy AC.
Ochrona pojazdu

Umowa ubezpieczenia AC gwarantuje wypłatę odszkodowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie szkód, jakie powstały w wyniku zdarzenia drogowego. Odszkodowanie zostanie wyplacone w przypadku zderzenia z innym pojazdem, człowiekiem, zwierzęciem lub przedmiotem stałym stanowiącym element drogi, krajobrazu itp. Ponadto standardowa umowa AC zapewnia pomoc, gdy ubezpieczony pojazd zostanie uszkodzony przez osoby postronne. Umowę tego typu możemy rozszerzyć o pozostałe grupy ryzyk i dostosować do własnych potrzeb. Dodatkowy zakres polisy obejmuje zdarzenia takie jak: wybuch, pożar, szkody wyrządzone przez siły przyrody oraz działanie czynnika chemicznego na zewnątrz pojazdu. Należy pamiętać, że zakres ubezpieczenia AC może różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kradzież pojazdu

Podstawowy zakres ubezpieczenia AC nie obejmuje często najważniejszego ryzyka, a mianowicie kradzieży pojazdu. Towarzystwa ubezpieczeniowe, polisę od kradzieży pojazdu, traktują zazwyczaj jako dodatkową opcję w ramach umowy AC. Wymagane jest przy tym spełnienie określonych warunków przez osobę, która pragnie ubezpieczyć swój pojazd przed kradzieżą. Należy mieć zamontowane sprawne systemy, które mają na celu ochronę samochodu przed złodziejem. Wymagany rodzaj oraz ilość zastosowanych zabezpieczeń zależy głównie od wartości przedmiotu. Wpływ na koszt polisy ma także miejsce rejestracji pojazdu. Towarzystwo ubezpieczeniowe szacując koszty składki bierze pod uwagę statystykę ilości skradzionych pojazdów w miejscu rejestracji. Jeśli będzie nim Warszawa, koszt dodatkowej opcji ubezpieczenia AC wzrośnie. Wszystko z uwagi na wysoki wskaźnik tego typu przestępstw w stolicy. Przy pojazdach o wartości do 50 tyś. złotych, należy posiadać jedno mechaniczne zabezpieczenie. Jeżeli pojazd ma większą wartość, wymagane jest także zabezpieczenie elektroniczne. Towarzystwo ubezpieczeniowe może zażądać dodatkowego systemu ochrony, jeśli ubezpieczonym przedmiotem będzie pojazd luksusowy. Ponadto zamontowany w pojeździe system zabezpieczeń, powinien widnieć na liście urządzeń uznawanych przez ubezpieczyciela, u którego mamy zamiar wykupić polisę AC.
Zakres ubezpieczenia AC w standardowych zapisach umowy obejmuje Polskę oraz pozostałe europejskie kraje. Ubezpieczenie od kradzieży nie obejmuje z reguły krajów byłego ZSRR, Albanii oraz byłej Jugosławii. Warunkiem ochrony w wyżej wymienionych krajach jest wykupienie dodatkowej składki.

Kiedy brak odpowiedzialności?

Towarzystwa ubezpieczeniowe w każdej polisie określają sytuacje, w których nie ponoszą odpowiedzialności za ubezpieczony przedmiot, czyli de facto nie wypłacą odszkodowania. Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za szkody, które zostały wyrządzone umyślnie lub były spowodowane wskutek zaniedbania przez właściciela albo osobę wymienioną w treści umowy ubezpieczenia. Kolejną sytuacją, w której towarzystwo uniknie odpowiedzialności jest szkoda, powstała przez kierującego przedmiotem ubezpieczonym będącego jednocześnie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub bez ważnego prawa jazdy oraz w sytuacji, gdy kierujący oddalił się z miejsca zdarzenia. Kolejno, jeśli:
1.Pojazd był niezarejestrowany lub nie miał ważnego przeglądu technicznego.
2.Szkody powstały w wyniku uczestnictwa przedmiotu ubezpieczonego w akcji protestacyjnej itp.
3.Pojazd pochodzi z rabunku.
Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu AC należy dokładnie przeanalizować ofertę towarzystw ubezpieczeniowych. Mogą bowiem wystąpić różnice w warunkach, zakresie oraz kosztach polisy.

Jak sprawdzić czy samochód jest ubezpieczony?

Zastanawiasz się czy auto jest ubezpieczone? Nie jest to trudne bo sprawdzenie polisy oc po numerze można to zrobić w bardzo prosty sposób korzystając ze stron Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG),bądź za pomocą aplikacji mobilnej. Takie sprawdzenie ważności polisy jest darmowe. Więcej przeczytasz w artykule: https://rankomat.pl/samochod/jak-sprawdzic-czy-samochod-jest-ubezpieczony