Ubezpieczamy laptopa

Co zrobić, aby laptopa, który stanowi coraz częściej codzienny element naszego życia, ochronić przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń losowych np. takich jak kradzież? Rozwiązaniem może być oczywiście wykupienie polisy ubezpieczeniowej.

Jeżeli laptop jest własnością prywatną osoby fizycznej, ubezpieczenie go może stanowić problem. Jedynym rozwiązaniem jest wykupienie polisy mieszkaniowej. W takim przypadku laptop stanowi wyposażenie mieszkania i jest chroniony przed skutkami włamania, powodzią, pożarem czy rabunkiem. Analizując polisy mieszkaniowe, można się doszukać korzystnych ofert. Jedna z nich zakłada możliwość wypłaty należności w przypadku kradzieży z rozbojem na ulicy. Jednak warunkiem wypłaty odszkodowania jest okazanie protokołu policyjnego z opisem przebiegu zdarzenia. W przypadku kradzieży, o odszkodowanie można się ubiegać, jeżeli miała ona miejsce w mieszkaniu i widoczne są ślady włamania. Jeżeli laptop zostanie skradziony poza pomieszczeniem zamkniętym, nie można dochodzić roszczeń w firmie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie służbowego laptopa

Komputer przenośny może być łatwym łupem dla złodzieja np. podczas podróży tramwajem z domu do pracy, w czasie wycieczki itp. sytuacjach. Gdzie i jak można się zabezpieczyć przed takim ryzykiem? Na rynku ubezpieczeń oferowane są polisy zabezpieczające komputery przenośne. Jeżeli korzystamy ze służbowego laptopa, najlepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie go przez pracodawcę. Towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały specjalną ofertę dla firm, w ramach której można wykupić polisę na sprzęt elektroniczny. Dotyczy ona sprzętu znajdującego się na stałe w firmie (np. komputery stacjonarne) oraz sprzętu przenośnego, do którego zaliczyć można laptopa. Polisa ta chroni nie tylko przed kradzieżą w siedzibie firmy, ale również z samochodu, który jest własnością firmy, samochodu prywatnego, a także na ulicy (rabunek).

Szczegóły ubezpieczeń

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, nie mają problemów z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego. Dla przedsiębiorców przygotowano ciekawą propozycję. Jedno z towarzystw ubezpieczeniowych stwarza możliwość ubezpieczenia pojedynczego laptopa, ale standardowa roczna stawka ubezpieczeniowa jest wysoka. Bardziej opłacalne dla przedsiębiorców jest ubezpieczenie kilku laptopów. Powyższa polisa chroni sprzęt przed kradzieżą, włącznie z rabunkiem (kradzież na ulicy) oraz przed ogniem i wodą na terenie całej Polski.

Co jest przedmiotem polisy?

Przedmiotem tego typu ubezpieczenia może być stacjonarny oraz przenośny sprzęt elektroniczny np.: laptopy, telefony komórkowe, elektroniczny sprzęt biurowy, sprzęt RTV, graficzny, sprzęt przenośny sprzęt elektroniczny zamontowany na stałe w samochodach. Aby spełnić warunki tego ubezpieczenia, należy dołączyć do wniosku wykaz ubezpieczanych urządzeń, który powinien zawierać nazwę urządzenia, typ i jego producenta. Nie wszystkie urządzenia mogą być objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczymy jedynie takie urządzenia, których wiek nie przekracza pięciu lat, licząc od daty produkcji lub (w przypadku zakupienia sprzętu fabrycznie nowego) wiek liczony jest od daty zakupu danego produktu.

Jakie są warunki ubezpieczenia?

Ubezpieczeniem może zostać objęty przenośny sprzęt elektroniczny, który znajduje się w lokalu, gdzie prowadzona jest działalność, jak również w innym miejscu jego użytkowania na terenie kraju. W przypadku użytkowania sprzętu poza firmą, laptop powinien znajdować się pod ciągłym nadzorem użytkownika lub w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach swojej oferty gwarantują również ubezpieczenie wymienialnych nośników danych oraz koszty odtworzenia utraconych danych, do których zaliczyć można np.: systemy operacyjne, informacje zawarte w danych, licencjonowane programy komputerowe itp. Ubezpieczyciel oferuje również ochronę kopii zapasowe danych (z zewnętrznymi nośnikami), które znajdują się w lokalach, budynkach lub archiwach wyszczególnionych w polisie.

Prosty wniosek

Ubezpieczenie laptopa nie będzie problemem dla właściciela małej lub dużej firmy. Jednak dla prywatnego posiadacza sprzętu elektronicznego jest to zapewne spore wyzwanie. Nie można się dziwić towarzystwom ubezpieczeniowym, które nie mają ochoty narażać się na działania oszustów, mających perspektywę łatwego zarobku na „skradzionych” notebookach.