Co ubezpieczamy w podróży zagranicznej?

Dobre ubezpieczenie gwarantuje pokrycie wydatków związanych z leczeniem za granicą przez ubezpieczyciela, co jest szczególnie istotne w krajach, gdzie koszty nawet najprostszych zabiegów ambulatoryjnych są bardzo wysokie. Ceny usług medycznych […]

Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie jest jednym ze sposobów zabezpieczenia finansowego rodziny na wypadek śmierci głównego żywiciela. Oczywiście nie ma takiej sumy, która ukoiłaby ból po stracie najbliższych. Żal po stracie najbliższych, […]

Opcje dodatkowe w ubezpieczeniu na życie

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia na życie jest zapewnienie ochrony finansowej naszej rodzinie, co wiąże się także z poczuciem bezpieczeństwa, które jest nam szczególnie potrzebne w obecnym czasie, charakteryzujących się bardzo szybkim […]