Ubezpieczenia dla studentów

Korzystnie posiadać ubezpieczenie, które zapewni odszkodowanie po tym, jak ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi – przekonał się każdy, kto takiemu wypadkowi uległ. Czy warto jednak wydawać pieniądze na coś, co może się nigdy nie przydać? Warto.

Ubezpieczenie w swojej najprostszej formie zapewnia odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, który powstał na skutek wypadku. Jeśli zamierzamy przebywać za granicą, to mamy zagwarantowane pokrycie kosztów leczenia (KL) do wysokości sumy podanej w umowie. Jest to dość istotne, bo koszty opieki zdrowotnej (nawet państwowej) są dość wysokie. Warto jeszcze dodać, że ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) działają na terenie Polski oraz za granicą, a ubezpieczenie KL dotyczy tylko zagranicy (w Polsce koszty te pokrywa państwo poprzez opłacane składki zdrowotne).

Karty dla studentów

Na rynku ubezpieczeń sporą popularnością cieszą się karty młodzieżowe, które oprócz tego, że uprawniają do uzyskania zniżek w wielu punktach usługowych w kraju i za granicą, pełnią również rolę ubezpieczenia. Najpopularniejsze to Euro<26 oraz ISIC.

Karta Euro<26

Euro<26 oferuje dwa warianty kart: dla wszystkich w wieku 7-30 lat oraz dla uczących się w wieku 7-30 lat. Pierwszy wariant, karty dla wszystkich, to trzy rodzaje kart:

– Classic (bez ubezpieczenia),
– Classic WORLD
– Classic SPORT

Drugi wariant jest przeznaczony dla osób uczących się:

– Student (bez ubezpieczenia
– Student Polska
– Student WORLD
– Student SPORT

Poszczególne rodzaje kart z ubezpieczeniem różnią się od siebie zasięgiem działania (Polska lub zagranica) oraz tym, jaka aktywność jest w nich ubezpieczona (np. wyczynowe uprawianie sportów lub sporty wysokiego ryzyka). Wspólna jest wysokość ubezpieczenia NNW (do 20 tys. PLN) oraz w przypadku kart zagranicznych wysokości kosztów leczenia (do 60 tys. Euro), odpowiedzialności cywilnej (do 50 tys. Euro).
Każda karta i ubezpieczenie jest ważne 365 dni i zapewnia dostęp do zniżek w ponad 100 tys. punktów w Europie. Należy dodać, że w przypadku wyjazdu do niektórych państw (szczególnie USA, Japonia, Kanada) koszt zakupu ubezpieczenia wzrośnie.

Karta ISIC

Alternatywą jest karta ISIC, czyli International Student Identity Card. ISIC jest dostępna tylko dla studentów studiów stacjonarnych i podyplomowych uczelni państwowych i prywatnych oraz uczniów szkół średnich i gimnazjów powyżej 12. roku życia. ISIC jest ważna maksymalnie przez 16 miesięcy i podobnie jak Euro<26 oferuje zniżki w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie (ponad 4700 miejsc w Polsce). ISIC oferuje zarówno karty bez ubezpieczenia, jak i karty w jednym z czterech wariantów:

– ubezpieczenie NNW na terenie Polski
– ubezpieczenie NNW i KL
– ubezpieczenie NNW, KL i Sport/OC

Identyczne ubezpieczenia, które dodatkowo obejmują swym zasięgiem USA, Kanadę, Japonię i Australię są nieco droższe. Każde ubezpieczenie NNW o wysokości do 25 tys. zł oraz KL do 250 tys. zł, wysokość ubezpieczenia OC wynosi do 120 tys. zł. Miłym akcentem dotyczącym ISIC jest to, że wiele państw uważa ją za lokalny odpowiednik legitymacji studenckiej, co daje posiadaczowi karty dostęp do zniżek, które posiadają studenci danego kraju (transport, obiekty kulturalne). Dodatkowo ubezpieczenie z ISIC to również pokrycie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej (do 20 tys. PLN), co jest niezwykle istotne, gdy planujemy wyjazd w góry.

Dla kogo

Dla kogo są przeznaczone takie karty? Bez wątpienia dla tych, którzy sporo podróżują poza granice Polski. Oprócz ubezpieczenia, otrzymać można możliwość korzystania ze zniżek za granicą, a warto pamiętać o tym, że polska legitymacja studencka nie zawsze jest honorowana, np. przy zakupie biletów transportu miejskiego. W którąś z wymienionych kart warto również zaopatrzyć się, jeśli często korzystamy w kraju z usług placówek, które oferują posiadaczom tych kart zniżki. Zwykle rabaty nie są wielkie (w granicach 10-15%), ale ziarnko do ziarnka i po roku może uzbierać nam się kwota przewyższająca zakup karty. Wybór karty zależy również od interesującego nas zakresu działania ubezpieczenia.
Studenci to zwykle ludzie młodzi, którzy nie myślą o tym, że może coś się stać. Warto jednak uruchomić trochę wyobraźnię oraz poświęcić chwilę czasu i trochę pieniędzy po to, by zabezpieczyć swoje interesy. Inaczej na takiej oszczędności możemy wyjść jak ?Zabłocki na mydle?.