Dlaczego należy czytać OWU?

Ubezpieczenia stanowią nieodłączny element naszej rzeczywistości, każdy z nas musi wykupić przynajmniej te obowiązkowe. O czym warto wiedzieć w kontekście ubezpieczeń, aby się nie rozczarować? Dlaczego tak ważne jest, aby przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczeń?

Terminologia ubezpieczeniowa, jak każda inna urzędowa nie jest przyjazna dla przeciętnego obywatela. Dlatego często unikamy czytania tego rodzaju dokumentów i składamy podpis nie zapoznając się z nimi. Niestety takie zachowanie obserwuje się coraz częściej w naszym społeczeństwie, co w niedalekim czasie może doprowadzić nas do wtórnego analfabetyzmu. Czytamy coraz mniej, a większość tego, co musimy już przeczytać i tak nie rozumiemy. Warto zatem zacząć od przeczytania ze zrozumieniem OWU ( Ogólnych Warunków Ubezpieczeń), zanim zdecydujemy się na wykupienie jakiejkolwiek polisy. Jeśli tego bowiem nie uczynimy i dojdzie do sytuacji kryzysowej,  nam nie będzie przysługiwać żadne odszkodowanie, co opisane zostało gruntownie w OWU, możemy mieć wówczas pretensje i żal wyłącznie do siebie.

Obowiązki ubezpieczonego

Wykupując ubezpieczenie chcemy mieć pewność, że w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń uzyskamy odszkodowanie. Owa rekompensata jest głównym celem dla właścicieli polis. Tymczasem może dojść do sytuacji, gdy mimo posiadania ubezpieczenia nie uzyskamy żadnego odszkodowania. Sytuacja ta będzie wówczas wynikiem nie dopełnienia przez nas określonych obowiązków, które tak naprawdę warunkują wypłatę jakiejkolwiek rekompensaty. Owe obowiązki są szczegółowo opisane w dokumencie zwanym OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczeń). I tak np. gdy ubezpieczymy nasz domek letniskowy od kradzieży, a nie założymy obowiązkowych rolet antywłamaniowych, ani drzwi z atestem i dojdzie do włamania, to nie otrzymamy odszkodowania. Podobna sytuacja dotyczyć będzie kradzieży samochodu, gdy nie będzie on posiadał udokumentowanego montażu określonej ilości i rodzaju zabezpieczeń. Posiadanie polisy nie zwalnia nas zatem z odpowiedzialności za ubezpieczony przedmiot, musimy również dopełnić określonych obowiązków, aby uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie. OWU opisują dokładnie zakres i rodzaj poszczególnych obowiązków ubezpieczonego, jeśli więc nie przeczytamy tego dokumentu, nie będziemy mieli ich świadomości. Natomiast brak wiedzy doprowadzi do nie otrzymania odszkodowania, o czym dowiemy się już po fakcie.

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Kolejnym ważnym rozdziałem w OWU są tzw. ?wyłączenia?. Są to bowiem szczegółowo opisane sytuacje, w wyniku których doszło do uszkodzenia lub kradzieży ubezpieczonego przedmiotu, a my nie otrzymamy odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe zwalnia się bowiem wówczas z odpowiedzialności, o czym nas informuje w owym dokumencie. Warto zatem orientować się jakie sytuacje nie podlegają uzyskaniu rekompensaty. Większość z opisanych w OWU zdarzeń jest całkiem oczywista, więc trudno się dziwić, że ubezpieczyciel w momencie ich zaistnienia zwalnia się z odpowiedzialności. Należą do nich między innymi: bycie w czasie zdarzenia pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również umyślne spowodowanie danej sytuacji, co potwierdzić mogą świadkowie zdarzenia. Gdy wykupimy ubezpieczenia dla naszego czworonoga i nie dopilnujemy wizyt weterynaryjnych, karmienia, a nasz pupil w związku z tym poważnie zachoruje, wówczas nie otrzymamy zwrotu kosztów leczenia. Jeśli wykupimy polisę na życie mając udokumentowaną chorobę nowotworową i wyniku jej pogorszenia dojdzie do śmierci ubezpieczonego, to rodzina nie otrzyma odszkodowania.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada stworzone na własne potrzeby OWU, dlatego wybierając spośród kilku, musimy przeczytać wszystkie. To syzyfowa praca, ale tylko wówczas, gdy zapoznamy się szczegółowo z tymi dokumentami, będziemy mogli wybrać dobre ubezpieczenie. Dlatego należy sobie uświadomić, że przeczytanie OWU to nasz podstawowy obowiązek przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia.