Kary za brak OC

W Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest obowiązkowe. Cena polisy OC jest relatywnie niska w stosunku do kar za brak OC, nakładanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Aktualne kary za brak ważnego ubezpieczenia OC uzależnione są od wysokości minimalnego wynagrodzenia (w roku 2013 jest to 1600zł) i wynoszą:

  • samochody osobowe: 2-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia
  • samochody ciężarowe lub autobusy: 3-krotność minimalnego wynagrodzenia
  • pozostałe pojazdy: jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia


Kary dla posiadaczy pojazdów mechanicznych są zależne także od okresu pozostawania bez ubezpieczenia:

  • do 3 dni: 20% opłaty określonej powyżej
  • do 14 dni: 50% opłaty określonej powyżej
  • powyżej 14 dni: 100% opłaty określonej powyżej

Jeśli poruszasz się autem pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie ważną polisę OC.

O nas